SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Športový viacboj všestrannosti (ZŠ)
14.-15.11.2023
Športový viacboj všestrannosti (MŠ)
22.11.2023

Spoznaj svoj región, 4. časť

V mesiaci august sme sa posledný deň športovo-turistického tábora vybrali spoznávať región na západ od Moldavy a našim prvým cieľom bol Gombasek.
Spoznaj svoj región, 4. časť
Spoznaj svoj región, 3. časť

Spoznaj svoj región, 3. časť

V stredu sme návštívili Archeoskanzen Nižná Myšľa, ktorý nám odkryl tajomstvá archeológie.
Spoznaj svoj región, 2. časť

Spoznaj svoj región, 2. časť

Druhý deň športovo-turistického tábora sme sa vybrali neďaleko Košíc do obce Budimír, ktorá sa môže pochváliť jedným z najstarších kaštieľov na celom Slovensku, nakoľko bol postavený už v 15. storočí.
Spoznaj svoj región, 1. časť

Spoznaj svoj región, 1. časť

S poznaj svoj región – v tomto duchu sa nesie tohtoročný športovo-turistický tábor Multifunkčného centra pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou, na ktorom nechýba pestrý program športových, turistických i náučných aktivít a prehliadok.
Rodičia si mohli vybrať zo 4 jednodňových výletov ten, ktorý ich deti najviac zaujal.
Letná škola - tvorivé dielne - Batikovanie

Letná škola - tvorivé dielne - Batikovanie

V rámci aktivít Letnej školy sme si v mesiaci august naplánovali pre deti v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra Tvorivú dielňu – Batikovanie, pri ktorej sa jedinečné vzory vytvárajú skladaním, viazaním alebo uzlovaním látky.
Letná škola s Komunitným centrom, 2. časť

Letná škola s Komunitným centrom, 2. časť

Ďalší júlový deň sme sa vybrali s pracovníkmi Komunitného centra na výlet do Jasova.
Digitálne nástroje moderného učiteľa

Digitálne nástroje moderného učiteľa

V spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS sme si v júni pripravili ďalšie vzdelávanie pre pedagógov, tentoraz na tému digitalizácie vzdelávania.
Letná škola s Komunitným centrom

Letná škola s Komunitným centrom

Dňa 10. júla 2023 sme navštívili s deťmi v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra Zoologickú záhradu v Košiciach. Mohli sme vidieť veľa druhov vtákov, šeliem, surikáty, africké zvieratá, ale aj iné druhy živočíchov - ako hady a im podobné.
Beseda so športovcom

Beseda so športovcom

Počas oceňovania najlepších tímov po finále 10. ročníka Školského pohára SFZ v Šamoríne sa nezabudlo ani na ocenenie individuálnych výkonov.
Letná škôlka s BAFF SA

Letná škôlka s BAFF SA

V dňoch 6. a 7. júla 2023 organizovalo Multifunkčné centrum pre deti a mládež a BAFF SA o.z. v spolupráci s MŠ Százszorszép Óvoda „Letnú škôlku BAFF SA“.