SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Veľkonočné tvorivé dielne s barančekmi

V mesiaci apríl sme počas veľkonočného obdobia v rámci kreatívnych dielničiek s deťmi Komunitného centra vytvorili krásne veľkonočné barančeky!


Pri tejto činnosti si mohli deti zdokonaľovať svoje zručnosti a ukázať svoju šikovnosť.