SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Hravé učenie
15.3.2023
KURZ RÓMSKEHO JAZYKA
1.2.2023 - 31.3.2023

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 1. deň

1. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 20. júna 2022
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 1. deň
Romaňi čercheň

Romaňi čercheň

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si pracovníci Komunitného centra v Moldave nad Bodvou v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež a terénnymi sociálnymi pracovníčkami pripravili pre deti súťaž pod názvom ROMAŇI ČERCHEŇ.
Láska kvitne v každom veku

Láska kvitne v každom veku

Dňa 31. mája 2022 sme spoločne navštívili našich starkých v Zariadení seniorov v Moldave nad Bodvou. Žiaci 3. ročníka zo Základnej školy na ulici Severnej s láskou vytvorili so svojimi pani učiteľkami jedinečné, ručne robené pohľadnice s malým prekvapením a predstavili sa krátkym kultúrnym programom, ktorí vyčaril starkým úsmev na tvári a spríjemnil im deň.
Máj, lásky čas

Máj, lásky čas

Máj je mesiac, kedy sa všetko vôkol nás prebúdza k životu, všetko kvitne a rozvoniava. A tak sme si v rámci tvorivých dielní s deťmi v Komunitnom centre v Moldave nad Bodvou pripravili pre našich starkých v Zariadení pre seniorov kvietočky.
Škôlkarsky slávik

Škôlkarsky slávik

Dňa 25. mája 2022 Materská škola na Hviezdoslavovej ulici v Moldave nad Bodvou v spolupráci so ZUŠ v Moldave nad Bodvou a Multifunkčným centrom pre deti a mládež zorganizovala v koncertnej sále ZUŠ už v poradí 14. ročník okresnej prehliadky v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom „Škôlkarsky slávik“.
Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Už po druhýkrát sme zorganizovali stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s terénnymi pracovníčkami Žanetou Polákovou a Eliška Baščurová, ktoré bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.
Deň včiel

Deň včiel

Každý rok 20. mája si ľudia na celom svete pripomínajú, za čo všetko môže vďačiť človek tomuto usilovnému hmyzu.
Na potulkách mestom

Na potulkách mestom

V rámci aktivít projektu pod názvom "Spoznaj svoj región" sa pracovníci Komunitného centra v Moldave nad Bodvou s deťmi vybrali spoznávať históriu a dejiny nášho mesta.
Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

V utorok 24. mája 2022 sme začali s prvým nácvikom našich predškolákov pod vedením p. riaditeľky MŠ Veselá zebra Evy Tothovej.
Exkurzia v Košiciach

Exkurzia v Košiciach

V spolupráci so základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola sa dňa 18. mája 2022 žiaci z 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Košiciach.