SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Hravé učenie
15.3.2023
KURZ RÓMSKEHO JAZYKA
1.2.2023 - 31.3.2023

Nácvik folklórneho súboru - 1. skupina

V utorok 17. mája 2022 sa v Športovej hale K5 uskutočnil prvý nácvik folklórneho súboru pre 1. skupinu (rok narodenia: 2006 - 2014). V úvode hodiny sa deti navzájom spoznávali, nadväzovali nové kamarátstva, v rámci rozcvičky sa zahrali naháňačky, a potom sa už pustili do nácviku jednotlivých krokov a choreografie karičky pod vedením Veroniky Ločovej.
Nácvik folklórneho súboru - 1. skupina
Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

V stredu 18. mája 2022 sme pokračovali v preventívnych aktivitách, ktorých hlavným cieľom bolo v spolupráci s BAFF SA o.z. poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych chorôb.
Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu

V spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou sme si pripravili dňa 16. mája 2022 pre deti športové aktivity a súťaže.
Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022

Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022

Szepsi Alapiskola - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež odštartovali 13. mája 2022 za účasti futbalových tímov piatich škôl IV. ročník futbalového turnaja SZEPSI CSOMBOR MÁRTON CUP 2022.
Nábor do folklórneho súboru

Nábor do folklórneho súboru

V utorok 10. mája 2022 sme mali 2.kolo náboru do folklórneho súboru. Veľmi nás teší záujem detí aj rodičov, ktorí k nám zavítali v hojnom počte.
Svetový deň hygieny rúk - MŠ Százszorszép

Svetový deň hygieny rúk - MŠ Százszorszép

Heslom Svetového dňa je „Bezpečná zdravotná starostlivosť - je vo vašich rukách“. Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Hygiena rúk je nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej.
Svetový deň hygieny rúk

Svetový deň hygieny rúk

Každý rok 5. mája si pripomíname Svetový deň hygieny rúk. Tento deň býva sprevádzaný kampaňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom „Save lives - Clean your hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“).
Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Prvé stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s Komunitným centrom Moldava bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Na stretnutí pracovníkov Komunitného Centra, pedagógov a sociálnych asistentov MŠ Százszorszép sa mamičky budúcich predškolákov v spoločnej diskusii dozvedeli o dôležitosti pravidelnej dochádzky detí do MŠ, spôsobe a formalitami spojenými so zápisom.
Nábor do folklórneho súboru

Nábor do folklórneho súboru

Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, tanečníkom a tanečniciam, aj ich rodičom, ktorí dnes prišli k nám. Boli ste skvelí! Veď posúďte sami.