SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Infraštruktúra

- Projektová časť - Rekonštrukcia
- Vzduchotechnika
- Vykurovanie
- Pripojovacie vedenia
- Zateplenie budovy

- SO 01 a SO 02

SO 01
1NP:
   - Knižnica
   - Hygienické zariadenia (verejnosť)
   - Šatňa
   - Vstupná hala
   - Multifunkčná hala
   - Sklad

2NP: Pavlač
   - 2 miestnosti a galéria
   - Svetlovody
   - Hygienické zariadenia
   - Obnova schodiska

SO 02
1NP:
   - Spoločenská miestnosť
   - Hygienické zariadenia
   - Zásklenná stena

2NP:
   - Terasa - prístupná z interiéru aj exteriéru, keramická dlažba