SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Škôlkarsky slávik

Dňa 25. mája 2022 Materská škola na Hviezdoslavovej ulici v Moldave nad Bodvou v spolupráci so ZUŠ v Moldave nad Bodvou a Multifunkčným centrom pre deti a mládež zorganizovala v koncertnej sále ZUŠ už v poradí 14. ročník okresnej prehliadky v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom „Škôlkarsky slávik“.
Škôlkarsky slávik
Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Už po druhýkrát sme zorganizovali stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s terénnymi pracovníčkami Žanetou Polákovou a Eliška Baščurová, ktoré bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.
Deň včiel

Deň včiel

Každý rok 20. mája si ľudia na celom svete pripomínajú, za čo všetko môže vďačiť človek tomuto usilovnému hmyzu.
Na potulkách mestom

Na potulkách mestom

V rámci aktivít projektu pod názvom "Spoznaj svoj región" sa pracovníci Komunitného centra v Moldave nad Bodvou s deťmi vybrali spoznávať históriu a dejiny nášho mesta.
Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

V utorok 24. mája 2022 sme začali s prvým nácvikom našich predškolákov pod vedením p. riaditeľky MŠ Veselá zebra Evy Tothovej.
Exkurzia v Košiciach

Exkurzia v Košiciach

V spolupráci so základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola sa dňa 18. mája 2022 žiaci z 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Košiciach.
Nácvik folklórneho súboru - 1. skupina

Nácvik folklórneho súboru - 1. skupina

V utorok 17. mája 2022 sa v Športovej hale K5 uskutočnil prvý nácvik folklórneho súboru pre 1. skupinu (rok narodenia: 2006 - 2014). V úvode hodiny sa deti navzájom spoznávali, nadväzovali nové kamarátstva, v rámci rozcvičky sa zahrali naháňačky, a potom sa už pustili do nácviku jednotlivých krokov a choreografie karičky pod vedením Veroniky Ločovej.
Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

V stredu 18. mája 2022 sme pokračovali v preventívnych aktivitách, ktorých hlavným cieľom bolo v spolupráci s BAFF SA o.z. poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych chorôb.
Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu

V spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou sme si pripravili dňa 16. mája 2022 pre deti športové aktivity a súťaže.
Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022

Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022

Szepsi Alapiskola - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež odštartovali 13. mája 2022 za účasti futbalových tímov piatich škôl IV. ročník futbalového turnaja SZEPSI CSOMBOR MÁRTON CUP 2022.