SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Hľadá sa maskot
4.3.2024
Daruj knihu
12. - 16.2.2024

Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Rodina je primárna sociálna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému. Tieto predkladané vzory môžu niesť nielen kladné, ale aj záporné znaky a tie ovplyvnia správanie a postoje dieťaťa v ďalších sociálnych kontaktoch ako v spoločnosti, tak aj v škole.
Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť
Vedomostný kvíz s BAFF SA

Vedomostný kvíz s BAFF SA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnilo súťažno - zábavné dopoludnie pod vedením Mgr. Rudolfa Rusňáka z BAFF SA o.z.
Eko deň

Eko deň

Dňa 22. apríla 2022 sa aj naše Multifunkčné centrum zapojilo do náučno - zábavného EKO DŇA.
Získanie nových vedomostí a informácií o programe INFORMATIKA S EMILOM

Získanie nových vedomostí a informácií o programe INFORMATIKA S EMILOM

Pracovné stretnutie s pedagógmi I. stupňa ZŠ Severná zamerané na metódu vyučovania informatiky v škole.
Medzinárodný deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia

V spolupráci s príslušníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru Košice-okolie sme priblížili deťom násilie ako také, páchané deťmi viackrát v dôsledku nevedomosti.
Svetový deň vody

Svetový deň vody

Tohtoročný Svetový deň vody sme si pripomenuli aj my krátkou enviroaktivitou a čistením okolia rieky Bodva v spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou.
Moldavské hry bez hraníc

Moldavské hry bez hraníc

V sobotu 26. marca 2022 zorganizovalo mesto Moldava nad Bodvou v Športovom areáli Pod kopcom zábavné popoludnie pod názvom „Moldavské hry bez hraníc“ zamerané na vzájomné spoznávanie sa, nadväzovanie priateľstiev aj s našimi odídencami z Ukrajiny.
BAFF SA s fantáziou

BAFF SA s fantáziou

"Kniha, najväčší priateľ človeka", od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Zážitkové čítanie v Komunitnom centre

Zážitkové čítanie v Komunitnom centre

Rozprávky napomáhajú pri rozvoji a vzdelávaní detí, prispievajú k zvýšenému záujmu o čítanie, k rozvíjaniu tvorivosti a komunikačných zručností.
Návšteva bábkového divadla v Košiciach

Návšteva bábkového divadla v Košiciach

V piatok 11. marca 2022 sme sa vybrali so žiakmi 2. ročníka Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm Moldava n. B. do Bábkového divadla v Košiciach.