SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Fašiangový sprievod

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Zachovávanie zvykov a tradícií už v súčasnosti nie je až takou samozrejmosťou.
Fašiangový sprievod
Fašiangové tvorivé dieľne

Fašiangové tvorivé dieľne

Obdobie fašiangov si ľudia spájajú predovšetkým s maskami, ktoré sa vydávali na cestu dedinou či mestom, aby obveselili miestne obyvateľstvo. Preto sme si aj my pripravili pre pracovníkov s deťmi a mládežou Fašiangové tvorivé dieľne v Mestskej knižnici Moldava nad Bodvou - Szepsi Városi Könyvtár.
Medzinárodný deň materinského jazyka

Medzinárodný deň materinského jazyka

Materinský jazyk je unikátny v tom, že každému človeku sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete.
8. februára sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

8. februára sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

Dňa 8. februára 2022 pripravilo novovzniknuté Multifunkčné centrum pre deti a mládež otváraciu konferenciu projektu “Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ v sále Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou.
Otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

Otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

V utorok 8. februára 2022 sa uskutoční otváracia konferencia projektu Priestor nás spája. Mesto Moldava nad Bodvou spolu s ďalšími partnermi získalo na jeho implementáciu 725 318 € u Nórskeho finančného mechanizmu, z ktorých rozhodujúca časť sa použije na prestavbu bývalého kina na moderný viacúčelový priestor. Priamym cieľom projektu je zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré by bolo koordinačným centrom pre ďalšie organizácie zaoberajúce sa deťmi a mládežou zo znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnanými mladými ľudmi a mladými rodinami s nízkym príjmom.