SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Spoznaj svoj región, 2. časť

Druhý deň športovo-turistického tábora sme sa vybrali neďaleko Košíc do obce Budimír, ktorá sa môže pochváliť jedným z najstarších kaštieľov na celom Slovensku, nakoľko bol postavený už v 15. storočí.
Spoznaj svoj región, 2. časť
Spoznaj svoj región, 1. časť

Spoznaj svoj región, 1. časť

S poznaj svoj región – v tomto duchu sa nesie tohtoročný športovo-turistický tábor Multifunkčného centra pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou, na ktorom nechýba pestrý program športových, turistických i náučných aktivít a prehliadok.
Rodičia si mohli vybrať zo 4 jednodňových výletov ten, ktorý ich deti najviac zaujal.
Letná škola - tvorivé dielne - Batikovanie

Letná škola - tvorivé dielne - Batikovanie

V rámci aktivít Letnej školy sme si v mesiaci august naplánovali pre deti v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra Tvorivú dielňu – Batikovanie, pri ktorej sa jedinečné vzory vytvárajú skladaním, viazaním alebo uzlovaním látky.
Letná škola s Komunitným centrom, 2. časť

Letná škola s Komunitným centrom, 2. časť

Ďalší júlový deň sme sa vybrali s pracovníkmi Komunitného centra na výlet do Jasova.
Digitálne nástroje moderného učiteľa

Digitálne nástroje moderného učiteľa

V spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS sme si v júni pripravili ďalšie vzdelávanie pre pedagógov, tentoraz na tému digitalizácie vzdelávania.
Letná škola s Komunitným centrom

Letná škola s Komunitným centrom

Dňa 10. júla 2023 sme navštívili s deťmi v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra Zoologickú záhradu v Košiciach. Mohli sme vidieť veľa druhov vtákov, šeliem, surikáty, africké zvieratá, ale aj iné druhy živočíchov - ako hady a im podobné.
Beseda so športovcom

Beseda so športovcom

Počas oceňovania najlepších tímov po finále 10. ročníka Školského pohára SFZ v Šamoríne sa nezabudlo ani na ocenenie individuálnych výkonov.
Letná škôlka s BAFF SA

Letná škôlka s BAFF SA

V dňoch 6. a 7. júla 2023 organizovalo Multifunkčné centrum pre deti a mládež a BAFF SA o.z. v spolupráci s MŠ Százszorszép Óvoda „Letnú škôlku BAFF SA“.
Návšteva rumunskej delegácie

Návšteva rumunskej delegácie

Dňa 29. 6. 2023 navštívili náš projekt „Priestor nás spája“ zástupcovia rumunského správcu programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia - Rumunského Fondu sociálneho rozvoja, ktorých sprevádzal zástupca ich donorského partnera z Nórska, ako aj vedúca oddelenia správy programov Mirri a zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
V. Szepsi Csombor Márton Cup 2023

V. Szepsi Csombor Márton Cup 2023

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ s VJM ČSA 15 a Mestským športovým klubom odštartovalo 23. júna za účasti futbalových mužstiev štyroch škôl - Futbalové majstrovstvá Mártona Csombora Szepsiho.