SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Partneri projektu


MESTO MEDZEV

Mestský úrad v Medzeve
Štóska 6
044 25 Medzev
Tel.: 055 /466 31 05,
Email: mesto@medzev.sk
Web: www.medzev.sk
CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - EGYHÁZI ISKOLAKÖZPONT
Cirkevná MŠ, ZŠ a gymnázium bl. Sáry Salkaházi s VJM
Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium
Moldava nad Bodvou - Szepsi

Československej armády 39
045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: +421 948 246 331
Email: admin@salkahazisara.sk
Web: salkahazi-sara.edupage.org/

BAFF SA o.z.

Československej armády 727/25
045 01 Moldava nad Bodvou
Email: baffsaoz@gmail.com
Web: www.facebook.com/people/BAFF-SA-oz/100057194930185/