SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Priestor nás spája

Hlavným cieľom aktivity je organizovať voľnočasové aktivity, prostredníctvom ktorých môžu deti a mládež minority a majority tráviť svoj čas spoločne a zmysluplne.

Aktivita sa skladá z 2 častí:

- Knižnica a jazykové centrum
    - zriadenie jazykového centra vrátane mediálnej knižnice s archívmi a databázami mediálnej produkcie z Moldavy nad Bodvou a okolia.
    - diskusné stretnutia, kvízy a iné druhy neformálnych vzdelávacích aktivít

- Živá knižnica
   - rôzne typy stretnutí a autogramiád pre rôzne cieľové skupiny

Všetky podujatia budú zorganizované v novovzniknutom multifunkčnom centre.