SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Komunikácia

- Cieľom aktivity je zabezpečenie informovanosti o projekte jednotlivými partnermi projektu od začiatku jeho realizácie až po jeho ukončenie.
  Táto činnosť bude prebiehať počas celej realizácie projektu.

- Sú to nasledujúce aktivity:
   - zorganizovanie otváracej konferencie
   - zorganizovanie záverečnej konferencie
   - odovzdanie novovzniknutého multifunkčného centra
   - vytvorenie webovej stránky projektu
   - informovanie o projekte a programe prostredníctvom propagačných materiálov


OTVÁRACIA KONFERENCIA (08.02.2022)

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV (január až marec 2022)

PREZENTÁCIA AKTIVÍT

PREZENTÁCIA STAVBY

AKTIVITY