SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Hravé učenie
15.3.2023
KURZ RÓMSKEHO JAZYKA
1.2.2023 - 31.3.2023

Športovo-turistický tábor - 4. deň

Štvrtý deň tábora sme strávili na čerstvom vzduchu spoznávaním historických pamiatok v našom okolí. Vybrali sme sa na turistiku, a to na Turniansky hrad.
Športovo-turistický tábor - 4. deň
Športovo-turistický tábor - 3. deň

Športovo-turistický tábor - 3. deň

V stredu 17. augusta 2022 sme absolvovali v spolupráci s VVS a. s. exkurziu čistiarne odpadových vôd v Moldave nad Bodvou s pútavým výkladom vedúceho závodu - Tomáša Kajču.
Športovo-turistický tábor - 2. deň

Športovo-turistický tábor - 2. deň

Druhý deň tábora sme mali zameraný na rôzne eko-aktivity, keďže poriadny športovec i turista by mal v prvom rade chrániť a neznečisťovať prírodu okolo seba.
EKO show deťom

EKO show deťom

Viete, čo znamená RECYKLÁCIA? Ako správne triediť odpad, aby sme chránili našu planétu ZEM?
To všetko, a ešte mnoho dôležitých vecí sa deti naučili počas podujatia EKO SHOW DEŤOM, ktoré sa konalo v utorok 16.8.2022 v priestoroch Amfiteátra Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou.
Športovo-turistický tábor - 1. deň

Športovo-turistický tábor - 1. deň

Prvý deň tábora sme odštartovali zoznamovacími aktivitami, po ktorých sme sa už vybrali na potulky našim mestom. Spoznávali sme významné kultúrne aj historické pamiatky, prešli sme sa k Moldavskej jaskyni aj Kaplnke sv. Rócha, kde sme sa z informačných tabúľ a brožúr dozvedeli množstvo nových informácií. Ďakujeme nášmu sprievodcovi Adriánovi Šrobárovi za pútavé sprevádzanie a množstvo zaujímavostí.
Letný športový tábor - Medzev

Letný športový tábor - Medzev

Týždeň bol nabitý pestrým programom – športovými súťažami, turistikou, kúpaním, ale aj oddychom a nadväzovaním nových priateľstiev s nezabudnuteľnými zážitkami.
Letná škola

Letná škola

V spolupráci s BAFF SA o.z. a Komunitným centrom sa v dňoch 18. - 20. júla 2022 konala Letná škola zameraná na rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí detí so sociálne znevýhodneného prostredia.
Hurá na výlet!

Hurá na výlet!

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s BAFF SA o.z. zorganizovalo pre vopred prihlásené deti dňa 14. júla 2022 jednodňový výlet do Belianskych Tatier.
Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Od pondelka 20. júna 2022 prebiehal v priestoroch Kultúrneho domu v Medzeve divadelný workshop s prípravou divadelného predstavenia, ktorého premiéra sa uskutočnila dňa 24. jún 2022 pre žiakov Základnej školy Grundschule Medzev a pokračovala predstavením v rámci podujatia „Deti deťom“ v Amfiteátri MsKS v Moldave nad Bodvou. Celková realizácia bola možná vďaka podpore Nórska z Nórskych grantov, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.
Deti mestu - Mesto detí

Deti mestu - Mesto detí

V rámci Moldavského festivalu kultúry a športu sa 25. júna 2022 v sobotu od 15.00 hod. v priestoroch Amfiteátra v Moldave nad Bodvou konalo podujatie pod názvom: „DETI MESTU - MESTO DETÍ", na ktorom sme si mohli vychutnať pestrosť programu, jedinečný talent a nadanie našich ratolestí.