SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Krajské kolo "Poznaj slovenskú reč"

Multifunkčné centrum pre deti a mládež z poverenia RÚŠS v Košiciach organizovalo v priestoroch Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dňa 17. apríla 2024 krajské kolo súťaže "Poznaj slovenskú reč".


Zúčastnilo sa ho 13 žiakov zo 6 škôl s vyučovacím jazykom maďarským v rámci Košického kraja – Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice, Spojená škola Rožňava, Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica, ZŠ M. Helmeczyho Kráľovský Chlmec, ZŠ I. Dobóa Veľké Slemence, Gymnázium Kráľovský Chlmec.
Súťaž prebiehala v 3 kategóriách a pozostávala zo 4 častí, kde súťažiaci mali predviesť svoje znalosti zo slovenského jazyka, a to reprodukovaním vypočutého textu, súvislým rozprávanie, čítanie krátkeho textu po príprave...
V silnej konkurencii bolo veľmi náročné rozhodovanie poroty a určenie výsledného poradia súťažiacich. Hodnotila sa plynulosť prejavu, jazyková správnosť, porozumenie textu, kreativita pri vlastnej tvorbe, ako aj bohatosť slovnej zásoby.

Výsledky:
I. kategória
1. miesto: Jakub Oros Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice
2. miesto: Eliáš Vajó Gymnázium a ZŠ S.Máraiho Košice
3. miesto: Matteo Kondrot ZŠ s vjm, Buzica

II. kategória
1. miesto Zuzana Andrašková Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice
2. miesto Oliver Kiss ZŠ s vjm Buzica
3. miesto Stella Fazekas Spojená škola Rožňava

III. kategória
1. miesto Ema Poláčiková Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice
2. miesto Daniel Jarabek Gymnázium Kráľovský Chlmec
3. miesto Liana Gyóry Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice

Porote ďakujeme za ich profesionálne vykonanú prácu.
Všetkým postupujúcim blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole súťaže.
Ďakujeme Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont za poskytnutie priestorov a za spoluprácu pri organizovaní súťaže.