SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Športovo-turistický tábor - 1. deň

Prvý deň tábora sme odštartovali zoznamovacími aktivitami, po ktorých sme sa už vybrali na potulky našim mestom. Spoznávali sme významné kultúrne aj historické pamiatky, prešli sme sa k Moldavskej jaskyni aj Kaplnke sv. Rócha, kde sme sa z informačných tabúľ a brožúr dozvedeli množstvo nových informácií. Ďakujeme nášmu sprievodcovi Adriánovi Šrobárovi za pútavé sprevádzanie a množstvo zaujímavostí.
Športovo-turistický tábor - 1. deň
Letný športový tábor - Medzev

Letný športový tábor - Medzev

Týždeň bol nabitý pestrým programom – športovými súťažami, turistikou, kúpaním, ale aj oddychom a nadväzovaním nových priateľstiev s nezabudnuteľnými zážitkami.
Letná škola

Letná škola

V spolupráci s BAFF SA o.z. a Komunitným centrom sa v dňoch 18. - 20. júla 2022 konala Letná škola zameraná na rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí detí so sociálne znevýhodneného prostredia.
Hurá na výlet!

Hurá na výlet!

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s BAFF SA o.z. zorganizovalo pre vopred prihlásené deti dňa 14. júla 2022 jednodňový výlet do Belianskych Tatier.
Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Od pondelka 20. júna 2022 prebiehal v priestoroch Kultúrneho domu v Medzeve divadelný workshop s prípravou divadelného predstavenia, ktorého premiéra sa uskutočnila dňa 24. jún 2022 pre žiakov Základnej školy Grundschule Medzev a pokračovala predstavením v rámci podujatia „Deti deťom“ v Amfiteátri MsKS v Moldave nad Bodvou. Celková realizácia bola možná vďaka podpore Nórska z Nórskych grantov, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.
Deti mestu - Mesto detí

Deti mestu - Mesto detí

V rámci Moldavského festivalu kultúry a športu sa 25. júna 2022 v sobotu od 15.00 hod. v priestoroch Amfiteátra v Moldave nad Bodvou konalo podujatie pod názvom: „DETI MESTU - MESTO DETÍ", na ktorom sme si mohli vychutnať pestrosť programu, jedinečný talent a nadanie našich ratolestí.
Školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche

Školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche

V termíne od 17. do 19. júna 2022 organizovala Základná škola Grundschule v Medzeve v rámci mesta Medzev v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche v Hnilčíku.
Deň otcov

Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorý oslavuje otcovstvo a pripomína úlohu otcov vo výchove detí, rovnako ako ich postavenie v spoločnosti.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy

V rámci projektu Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou sa v dňoch od 20. - 24. júna 2022 konala v našom meste ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE ÚDOLIA BODVY.
Prehliadka netradičných zoskupení

Prehliadka netradičných zoskupení

Kto si našiel v piatok 24. júna 2022 poobede čas na stretnutie s kvalitným umením skutočne iste neoľutoval. Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou pripravila umeleckú lahôdku pre moldavské publikum.