SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Návšteva žiakov ZŠ Cestice

Čítame radi, čítame spolu

Tajomná rozprávková kniha

Beseda pre seniorov o bezpečnosti a ochrane zdravia

Krajské kolo "Poznaj slovenskú reč"

Záverečná konferencia projektu

Netradičná hodina slovenčiny

Veľkonočné tvorivé dielne s barančekmi

Vyhodnotenie súťaže: Hľadá sa maskot