SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

"Spoznaj svoj región" - výlet do Rožňavy

Okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč"

Tvorivé dielničky - Korálikovanie

Čitateľské dielne - "Svet rozprávok"

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde

Fašiangová disco párty

Preventívna prednáška - Zdravie a hygiena rúk

Vystúpenie DFS Čučoriedky

Zbierka pre útulky: "Podaj pomocnú labku"