SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Vyhodnotenie súťaže: Hľadá sa maskot

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v mesiaci apríl otvorilo svoje brány a medzi prvými privítalo deti materských škôl mesta Moldava nad Bodvou.


V rámci interaktívneho podujatia sa spoločne preniesli do TAJOMNEJ KNIHY ROZPRÁVOK, kde na nich už čakali rozprávkové postavičky, ktoré deti veľmi dobre poznajú. Dozvedeli sa aj zaujímavé informácie o novom centre, ktorého súčasťou je už aj mestská knižnica 
Súčasťou programu ich návštevy bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže „HĽADÁ SA MASKOT“ Multifunkčného centra pre deti a mládež, do ktorého sa zapojilo spolu 156 súťažiacich v 6 kategóriách
Z toho za 1. kategóriu: deti MŠ – 36 výtvarných prác
1.miesto - Silvia Slivová, MŠ Hviezdoslavova
2.miesto - Hugo Göbl, MŠ Hviezdoslavova
3.miesto - Stela Szabóová, MŠ Krátka
Osobitná cena: Tamara Gracová, Materská škola Veselá zebra Severná 19 Moldava nad Bodvou
Priestorové práce: Ladislav Horváth a Patrícia Kanalošová, Sofia Dunková, Rybár Róbert Bence MŠ Százszorszép óvoda

Všetkým srdečne blahoželáme!
Už čoskoro sa tešíme aj na ďalšie detičky z materských škôl v priestoroch nového Multifunkčného centra pre deti a mládež.