SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Okresné kolo: "Poznaj slovenskú reč" 2024

Multifunkčné centrum pre deti a mládež z poverenia RÚŠS v Košiciach organizovalo v priestoroch Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont dňa 25. marca 2024 OKRESNÉ KOLO súťaže "Poznaj slovenskú reč".


Zúčastnilo sa ho 19 žiakov z 5 škôl – Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice, ZŠ s VJM Plešivec, Spojená škola Rožňava, Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont.
Súťaž v každej kategórii pozostávala zo 4 častí, kde súťažiaci mali predviesť svoje znalosti zo slovenského jazyka, a to reprodukovaním vypočutého textu, súvislým rozprávanie, čítanie krátkeho textu po príprave.
Porota hodnotila plynulosť prejavu, jazykovú správnosť, porozumenie textu, kreativitu, a hlavne výber a bohatosť slovnej zásoby. Z roka na rok kvalita a úroveň súťaže stúpa a v silnej konkurencii bolo veľmi náročné rozhodovanie a určenie výsledného poradia súťažiacich. Veľká vďaka patrí našej porote!

Výsledky okresného kola „POZNAJ SLOVENSKÚ REČ“:
I. kategória
1. miesto: Jakub Oros, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice
2. miesto: Eliáš Vajó, Gymnázium a ZŠ S.Máraiho Košice
3. miesto: Matteo Kondrot, ZŠ s vjm, Buzica

II. kategória
1. miesto Oliver Kiss, ZŠ svjm Buzica
2. miesto Zuzana Andrašková, Gymnázium a ZŠ S Máraiho Košice
3. miesto Stella Fazekas, Spojená škola Rožňava

Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov v KRAJSKOM KOLE súťaže.
Ďakujeme Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont za poskytnutie priestorov a za spoluprácu pri organizovaní súťaže.