SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Odovzdávacia konferencia projektu

Dňa 20. marca 2024 sa uskutočnila ODOVZDÁVACIA KONFERENCIA projektu s názvom "Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou." Hlavným pilierom projektu bola rekonštrukcia budovy starého kina na Hlavnej 60 v Moldave nad Bodvou.


Rekonštrukcia bývalého kina predstavuje zmenu funkcie objektu na multifunkčné centrum pre deti a mládež s knižnicou. Ide o úpravu dispozičného riešenia objektu s dvomi nadzemnými podlažiami, jeho dostavbu o ďalší objekt, výmenu fasádnych otvorov, zateplenie či výmenu a vyregulovanie vykurovania. Po rekonštrukcii vznikla úžitková plocha z pôvodných 290 na 490 štvorcových metrov.
Priestor nového centra sa tak stal multifunkčným a variabilným. Jeho kapacita záleží od typu a charakteru podujatia, ktoré sa v ňom bude organizovať(výstava, beseda, koncert, atď.) Rekonštrukcia, ktorá bola navrhnutá projekčným ateliérom TERA green s.r.o. z Bardejova sa začala v apríli 2023 a bola ukončená v decembri 2023. Stavebné práce realizovala firma Sales Corp s.r.o. z Košíc.
Projekt je podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov spolufinancované z rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou

CELKOVÉ NÁKLADY NA REKONŠTRUKCIU: 758 936,14€
· Projektový grant na stavebnú časť – 514 435€
*Celková výška projektového grantu – 710 436€
· Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou: 244 501,14€

Zriadené Multifunkčné centrum pre deti a mládež bude koordinačným centrom pre ďalšie centrá zaoberajúce sa deťmi a mládežou zo znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnanými mladými ľuďmi a mladými rodinami s nízkym príjmom. Zabezpečia sa vysokokvalitné služby pre deti a mládež v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, vzdelávanie, nediskriminácia, zamestnanosť). Budú sa v ňom organizovať besedy, prednášky, workshopy, autogramiády, literárna kaviareň atď. Poskytne priestor na organizovanie voľnočasových aktivít, kvízov a iných  neformálnych vzdelávacích aktivít.

V rámci knižnice sa budú poskytovať knižničné, bibliografické a referenčné služby pre širokú verejnosť. Nové moderné priestory s bezbariérovým charakterom vdýchnu do života čitateľov nový impulz a prinesú aj novinky. Nebudú chýbať výstavy.