SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Digitálne nástroje moderného učiteľa

V spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS sme si v júni pripravili ďalšie vzdelávanie pre pedagógov, tentoraz na tému digitalizácie vzdelávania.


Šikovné lektorky nám počas 4 hodín ukázali ako zvládnuť zdieľané prezentácie v grafickom programe CANVA, aj ako obohatiť školské hodiny modernými interaktívnymi hrami pomocou aplikácie Wordwall. Školenie malo veľký úspech, takže sa budeme tešiť na ďalšie pokračovanie.