SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

8. februára sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

Dňa 8. februára 2022 pripravilo novovzniknuté Multifunkčné centrum pre deti a mládež otváraciu konferenciu projektu “Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ v sále Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou.


Dňa 8. februára 2022 pripravilo novovzniknuté Multifunkčné centrum pre deti a mládež otváraciu konferenciu projektu “Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ v sále Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou.
Tento projekt sa realizuje v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia, a je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou. Celkové náklady projektu sú 725 318 €, z toho výška grantu je 616 520 €.
V rámci programu, ktorý moderovala Ivana Ballaschová, žiačka Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou, sa predstavili všetci vedúci predstavitelia partnerov projektu. Za mesto Moldava nad Bodvou primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský, za mesto Medzev primátor mesta Mgr. Matej Smorada, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy Mgr. István Nagy, Mgr. Rudolf Rusňák, mládežnícky vedúci občianskeho združenia BAFF SA. O prestavbe bývalého kina na moderný viacúčelový priestor informovala Mgr. Jana Lukácsová a jednotlivé aktivity projektu predstavila nová riaditeľka tohto centra Mgr. Sylvia Strámová.
O činnosti Komunitného centra v Moldave nad Bodvou informoval prítomných odborný vedúci Dávid Rybár.
Záver konferencie bol obohatený kultúrnym programom detí a mládeže moldavských škôl ZŠ ČSA 15, ZŠ Severná 21, Szepsi Alapiskola, Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a tanečnej skupiny Schadirattam z Medzeva v rámci dovoleného režimu, buď naživo alebo z televízneho záznamu.
Ďakujeme všetkým prítomným za ich účasť, ale aj tým, ktorí sa na našu konferenciu pripojili online cez google meet.