SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Deň včiel

Na potulkách mestom

Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

Exkurzia v Košiciach

Nácvik folklórneho súboru - 1. skupina

Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

Svetový deň Pohybom k zdraviu

Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022