SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Výsledky výtvarnej súťaže "Svet očami detí"

Doučovanie detí

Vystúpenie speváckeho zboru Savorenge

Vystúpenie detských folklórnych súborov na Vianočnom programe

Decembrové stretnutie členov MMP

1. zasadnutie mládežníckeho parlamentu

Výtvarná súťaž "Svet očami detí"

Pečiem, pečieš, pečieme... vianočné perníčky

Workshop: "Aby všetky deti rozumeli"

Advent pod Turnianskym hradom