SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Tvorivé dielne: Deň včielok

Atletické preteky v rámci ŠOM

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 4. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 3. deň

Športový viacboj materských škôl údolia Bodvy

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 2. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 1. deň

2. ročník Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy

Športový viacboj všestrannosti

Rozprávkové tvorivé dielne