SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Medzinárodný deň materinského jazyka

8. februára sa uskutočnila otváracia konferencia projektu Priestor nás spája

Otváracia konferencia projektu Priestor nás spája