SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Športovo-turistický tábor - 1. deň

Letný športový tábor - Medzev

Hurá na výlet!

Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Deti mestu - Mesto detí

Školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche

Deň otcov

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy

Prehliadka netradičných zoskupení