SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fotogaléria

Nábor do folklórneho súboru

Svetový deň hygieny rúk - MŠ Százszorszép

Svetový deň hygieny rúk

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Nábor do folklórneho súboru

Deň Slnka - "Kam nechodí slnko, tam chodí lekár"

Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť