SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Aktuality

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Okresné kolo súťaže - "Poznaj slovenskú reč"

Dňa 30. marca 2023 (štvrtok) Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou bl. Sáry Salkaházi zorganizovalo okresné kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“, ktorej sa zúčastnili žiaci 4 škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresu Košice I, Košice-okolie a Rožňava.
Okresné kolo súťaže - "Poznaj slovenskú reč"
Ukončenie kurzu rómskeho jazyka

Ukončenie kurzu rómskeho jazyka

Prihlásení účastníci z radov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, pomocných vychovávateľov a sociálnych pracovníkov z výchovno-vzdelávacích inštitúcií z Moldavy nad Bodvou a okolia si počas mesiacov február a marec osvojovali základy rómskeho jazyka. Pri svojej práci sa totiž denne stretávajú s deťmi a ich zákonnými zástupcami, u ktorých často narážajú na jazykovú bariéru.
Zlatá rybka

Zlatá rybka

Dňa 28. marca 2023 sme v priestoroch Mestskej knižnice privítali Divadlo Portál, ktoré si pre deti a rodičov pripravili nádherné predstavenie Zlatá rybka.
Jar pod Turnianskym hradom

Jar pod Turnianskym hradom

V nedeľu, 26. marca 2023 sa stretlo pod Turnianskym hradom množstvo veľmi šikovných a nadaných ľudí z nášho širokého okolia. Pri príležitosti osláv príchodu jari sa naši šikovní folkloristi z Multifunkčného centra pre deti a mládež predstavili svojím krásnym kultúrnym programom.
EduMO - Moldavské mosty možností

EduMO - Moldavské mosty možností

Komunita pedagógov v rámci mesta Moldava nad Bodvou a jej okolia
Hravé učenie

Hravé učenie

Vďaka veľkému záujmu zo strany pedagógov z Moldavy nad Bodvou a okolia sa dňa 15. marca 2023 uskutočnil už v poradí 2. workshop v spolupráci s ABCedu zameraný na HRAvé učeNIE spojené s praktickou ukážkou edukačných pomôcok vhodných pre deti od 6 do 10 rokov a pre deti so špeciálnymi potrebami.
"Spoznaj svoj región" - výlet do Rožňavy

"Spoznaj svoj región" - výlet do Rožňavy

Počas jarných prázdnin sme sa vybrali na výlet do Rožňavy. V rámci aktivity projektu „Spoznaj svoj región“ sme zavítali do Domu tradičnej kultúry Gemera, kde na nás už čakali prázdninové tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové remeslá: kožiarstvo, drôtikárstvo, keramika.
Okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč"

Okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč"

Dňa 23. februára 2023 (štvrtok) Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont zorganizovalo okresné kolo súťaže „Pekná maďarská reč“.
Tvorivé dielničky - Korálikovanie

Tvorivé dielničky - Korálikovanie

Nazrite do našich tvorivých dielničiek, ktoré budeme pravidelne organizovať, kde si každý určite príde na svoje a nájde si tú techniku, ktorá bude jeho srdcu najbližšia.
Čitateľské dielne - "Svet rozprávok"

Čitateľské dielne - "Svet rozprávok"

Čítanie s porozumením je súčasťou rôznych gramotností, ktoré potrebujeme pre každodenný život. Ak sa u dieťaťa schopnosť čítať netrénuje, tak sa bude stále zhoršovať a bude zaostávať stále viac. Môže sa u neho vytvoriť cyklus zlyhávania, ktorý je spojený so slabšími výkonmi a vyhýbaním sa čítaniu.