SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Aktuality

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Workshop: Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Workshop: Finančná gramotnosť
Pamäťové hry BAFF SA o.z.

Pamäťové hry BAFF SA o.z.

V mesiaci jún Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s o.z. BAFF SA pripravili rôzne aktivity pre žiakov ZŠ Drienovec pod názvom „Pamäťové hry“ - čítaj s porozumením, hravá matematika a zasúťažili si aj v skladaní kartičiek ľudského tela.
Poď na turnaj do Komunitného centra

Poď na turnaj do Komunitného centra

V mesiaci jún sa v spolupráci s KC konal turnaj v športových aktivitách pre mládež Komunitného centra. Pri športe sa v tele vyplavujú endorfíny – hormóny šťastia, keď šport dokáže priviesť človeka na iné myšlienky.
Savorenge v Turni nad Bodvou

Savorenge v Turni nad Bodvou

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ s VJM – Alapiskola Szepsi dňa 2.6.2023 prijali pozvanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Turni nad Bodvou a vystúpili so svojím divadelným predstavením „Cigánka a diabol“ v podaní speváckeho zboru Savorenge a divadla rozprávok Romano Suno.
Škôlkarsky slávik 2023

Škôlkarsky slávik 2023

Dňa 14.6.2023 sme v spolupráci s MŠ Hviezdoslavova a ZUŠ v Moldave nad Bodvou zorganizovali už 15. ročník prehliadky spevu ľudových piesní pre deti predškolského veku pod názvom „Škôlkarsky slávik“.
Divadelné predstavenie „Cigánka a diabol“ v Buzici

Divadelné predstavenie „Cigánka a diabol“ v Buzici

Dňa 14. 6. 2023 boli Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ s VJM – Alapiskola Szepsi predstaviť úspešné divadelné predstavenie pod názvom „Cigánka a diabol“ tentokrát žiakom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici.
Čáry - máry

Čáry - máry

Úspešnú šnúru divadelných predstavení spojených s tvorivými dielňami v spolupráci s HepyBejby sme zavŕšili detektívnou rozprávkou plnej kúziel a čarov pre veľkých aj malých pod názvom ČÁRY - MÁRY, a to 10. júna 2023 v Športovej hale K5 v podaní divadla Portál.
Partner č. 2 - Vzdelávanie pedagógov

Partner č. 2 - Vzdelávanie pedagógov

V dňoch 2. - 3. júna 2023 zorganizovala Cirkevná spojená škola - Boldog Salkaházi sára Egyházi iskolaközpont v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež dvojdňový kurz vzdelávania učiteľov v rámci projektu LDI01005 „Priestor nás spája“.
Deň detí Komunitného centra

Deň detí Komunitného centra

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou organizovali dňa 1.6.2023 „Deň detí Komunitného centra“.
Prehliadka komorných zoskupení a netradičných žánrov 2023

Prehliadka komorných zoskupení a netradičných žánrov 2023

Dňa 9. júna sa priestory Inkubátorového domu rozozvučali tónmi Prehliadky komorných zoskupení.