SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Aktuality

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Výtvarná súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“

Žiaci sa vnorili do sveta fantázie, kreativity a vytvorili kresby plné farieb. Výtvarné aktivity rozvíjajú kreativitu, tvorivý prístup žiakov k práci. Na vyhodnotení ich čakala sladká odmena, radosť z úspechu a úsmev.
Výtvarná súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“
Workshop "WELL-BEING učiteľov"

Workshop "WELL-BEING učiteľov"

V mesiaci apríl si Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS pripravili pre pedagógov z moldavských škôl a okolia poldenný workshop zameraný na tému well-beingu učiteľov s lektorkou Janou Imrovou, ktorá si s nami prezdieľala tipy a triky ako na to, aby sa pedagógovia vo svojom učiteľskom povolaní cítili čo najlepšie.
Stavanie Mája

Stavanie Mája

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – Máj.
Eko deň

Eko deň

V našom meste sa konal pri príležitosti Dňa Zeme (21. 4. 2023) už 2. ročník zábavno-vzdelávacieho podujatia s názvom EKO DEŇ pod záštitou Mestského kultúrneho strediska, do ktorého sa zapojilo aj Multifunkčné centrum pre deti a mládež.
Náš veľký deň

Náš veľký deň

Začína sa s rekonštrukciou starého kina, rozbiehajú sa stavebné práce a my sa už nevieme dočkať na krásne vynovené priestory Multifunkčného centra pre deti a mládež.
Deň Zeme v MŠ Rosnička

Deň Zeme v MŠ Rosnička

Kreatívne a tvorivé podujatie Deň Zeme v materskej škole Rosnička.
Workshop: "Poviem ti, čím žijem"

Workshop: "Poviem ti, čím žijem"

V utorok 4. apríla 2023 sme pokračovali programom EduMo (Moldavské mosty možností) tentokrát workshopom určeným pre pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk na školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Preventívna prednáška

Preventívna prednáška

Keďže pred troma týždňami zasiahla mesto Moldava nad Bodvou epidémia hepatitídy A a postihla aj rodiny niektorých študentov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ČSA 15, dvaja zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice (RÚVZ) viedli prednášky študentom o tomto ochorení. Informovali ich o tom, aké sú príznaky ochorenia, ako dlho trvá inkubačná doba, ako sa ochoreniu vyhnúť, ako sa pred ňou chrániť.
Workshop - Rozvoj kreatívneho myslenia u detí

Workshop - Rozvoj kreatívneho myslenia u detí

Kto sa zúčastnil dňa 30. marca 2023 interaktívneho workshopu s lektorkou Františkou Fehérovou riaditeľkou Základnej umeleckej školy určite neoľutoval.
V rámci Edu MO sa v Inkubátorovo dome stretlo 23 pedagógov, vychovávateľov, pracovníkov rôznych inštitúcií z Moldavy nad Bodvou a okolia, ktorí sa v neformálnej atmosfére venovali téme: „Rozvoja kreatívneho myslenia u detí.“
Marec - mesiac kníh

Marec - mesiac kníh

Knihy nás sprevádzajú počas celého nášho života. Sú bránou do sveta poznania. Tentokrát sme zavítali ku žiakom zo ZŠ Drienovec.