SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Jar pod Turnianskym hradom

V nedeľu, 26. marca 2023 sa stretlo pod Turnianskym hradom množstvo veľmi šikovných a nadaných ľudí z nášho širokého okolia. Pri príležitosti osláv príchodu jari sa naši šikovní folkloristi z Multifunkčného centra pre deti a mládež predstavili svojím krásnym kultúrnym programom.


Detský folklórny súbor Čučoriedky sa predstavil ľudovým pásmom „Na koníkov“ a detský folklórny súbor Modranka predviedli pásmo - Tanečná zábava v Parchovanoch.
Poďakovanie patrí Eve Tothovej a Veronike Ločovej, ktoré sa deťom usilovne venujú a taktiež aj ochotným rodičom, ktorí podporujú talent svojich ratolestí a priniesli ich na vystúpenie. Pred samotným vystúpením mali deti možnosť hľadať veľkonočné vajíčka, za ktoré dostali sladké odmeny, no a po vystúpení si mohli vyskúšať tradičné remeslá a zabaviť sa pri tombole. 
Ďakujeme Penziónu Réva a pani Zuzane Trifonovej za pozvanie, už sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v letnom období.