SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Deň Zeme v MŠ Rosnička

Kreatívne a tvorivé podujatie Deň Zeme v materskej škole Rosnička.


Ďakujeme za milé pozvanie pani riaditeľke Eve Hudákovej za veľmi kreatívne a tvorivé podujatie Deň Zeme, na ktorom sa stretli deti s pani učiteľkami zo 16-tich okolitých MŠ. Spoločne sa hrali s prírodnými materiálmi, učili sa, sadili a množstvo iných aktivít spoločne zvládli. Spestrením podujatia bolo aj spoznávanie rôznych dravcov.