SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Aktuality

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Spoznaj históriu Rómov

V spolupráci s partnerom projektu o.z. BAFF SA sme v mesiaci máj uskutočnili pre deti základných škôl vedomostnú súťaž „Spoznaj históriu Rómov“.
Spoznaj históriu Rómov
Pasovačka nad Bodvou - zápasenie

Pasovačka nad Bodvou - zápasenie

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so Zápasníckym klubom Moldava nad Bodvou a ZŠ Severná usporiadalo 9. júna už štvrtý ročník súťaže „Pasovačka nad Bodvou“ pre žiakov 1.-4.ročníka základných škôl. Súťažili jednotlivci vo svojich hmotnostných kategóriách a to v zápasení, aj v preťahovaní lanom.
Výzva „Láska kvitne v každom veku“ (Večné deti)

Výzva „Láska kvitne v každom veku“ (Večné deti)

Pri príležitosti 10. jubilea DSS sme navštívili s členkami Mládežníckeho parlamentu mesta Moldava na Bodvou a Mestským športovým klubom Večné Deti.
Premiéra hudobnej rozprávky „Cigánka a diabol“

Premiéra hudobnej rozprávky „Cigánka a diabol“

Sen troch pedagógov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola, Eriky Vitéz Király, Laury Benyickej a Ota Horvátha sa dňa 30. mája 2023 stal skutočnosťou.
Predpremiéra hudobnej rozprávky „Cigánka a diabol“

Predpremiéra hudobnej rozprávky „Cigánka a diabol“

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola, spevácky zbor Savorenge a divadlo rozprávok Romano suno v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež predstavilo dňa 29. mája 2023 hudobnú rozprávku „Cigánka a diabol“ žiakom a rodičom školy.
VÝROČNÉ STRETNUTIE GRANTOV EHP A NÓRSKA 2023

VÝROČNÉ STRETNUTIE GRANTOV EHP A NÓRSKA 2023

Dňa 20. júna 2023, sa v Košiciach konalo v poradí už 6. Výročné stretnutie Grantov EHP a Nórska 2014-2021, ktoré je spojené aj s návštevou projektov na mieste. Výročné stretnutie je organizované Národným kontaktným bodom za účasti zástupcov prispievateľských štátov, Úradu pre finančný mechanizmus a Správcov programov.
Hýbme sa spolu - Detské cyklistické preteky

Hýbme sa spolu - Detské cyklistické preteky

Dňa 20. mája 2023 Multifunkčné centrum pre deti a mládež organizovala v spolupráci s MŠ Stonôžka a Time4fun, o.z. 3.ročník cyklistických pretekov pre deti MŠ pod názvom: „Hýbme sa spolu.“
Beh víťazstva

Beh víťazstva

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou v spolupráci s partnerom projektu mestom Medzev a ZŠ Grundschule Medzev opäť po roku spoločne zorganizovalo športový deň pod názvom „Beh víťazstva“.
Výzva „Láska kvitne v každom veku“

Výzva „Láska kvitne v každom veku“

Spoločne potešiť srdcia našich seniorov sme sa rozhodli návštevou Zariadenia pre seniorov - Domova Sv. Alžbety.
Máj, lásky čas (2023)

Máj, lásky čas (2023)

V mesiaci máj sa Mládežnícky parlament mesta Moldava nad Bodvou rozhodol zapojiť do výzvy "Láska kvitne v každom veku".