SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Okresné kolo súťaže - "Poznaj slovenskú reč"

Dňa 30. marca 2023 (štvrtok) Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou bl. Sáry Salkaházi zorganizovalo okresné kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“, ktorej sa zúčastnili žiaci 4 škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresu Košice I, Košice-okolie a Rožňava.


Hlavným cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o slovenský jazyk, hlavne o jeho aktívne používanie. Pestovať a posilniť kladný vzťah k slovenskej kultúre, k histórii slovenského národa, k učeniu sa štátneho jazyka.
Súťaž prebiehala v I. a II. kategórii pozostávajúcej zo 4 časti pre každú z nich. V silnej konkurencii mala porota ťažkú úlohu a rozhodla o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

I. KATEGÓRIA
1. miesto - Zuzana Poláčiková (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice)
2. miesto - Ella Rešková (ZŠ s VJM Buzica)
3. miesto - Jakub Oros (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice)

II. KATEGÓRIA
1. miesto - Zsófia Szaniszló (ZŠ s VJM Buzica)
2. miesto - Viliam Gajdoš (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice)
3. miesto - Gabriela Konkoľ (ZŠ s VJM Buzica)

Všetkým blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže!
Ďakujeme pedagógom za prípravu žiakov a Cirkevnej spojenej škole za skvelú spoluprácu pri organizovaní súťaže.
Vďaka patrí aj členom poroty za ich odborný a profesionálny prístup pri hodnotení. 
Veríme, že aj v budúcom roku sa opäť stretneme v ešte hojnejšom počte.