SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Športový viacboj všestrannosti (ZŠ)
14.-15.11.2023
Športový viacboj všestrannosti (MŠ)
22.11.2023

Športový viacboj všestrannosti

V dňoch 26. - 27.4.2023 sa konal 1. ročník letných majstrovstiev Športového viacboja všestrannosti žiakov I. a II. stupňa na novom atletickom štadióne v areáli Základnej školy ČSA 15 v Moldave nad Bodvou.
Organizátorom podujatia bolo Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou v spolupráci s Mestským športovým klubom a ZŠ ČSA 15.
Športový viacboj všestrannosti
Rozprávkové tvorivé dielne

Rozprávkové tvorivé dielne

V sobotu 29. 4. 2023 po veselej hudobnej rozprávke Rozprávkový hrniec v podaní Divadla Portál v Mestskom kultúrnom stredisku už na deti čakali rozprávkové tvorivé dielne.
Výtvarná súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“

Výtvarná súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“

Žiaci sa vnorili do sveta fantázie, kreativity a vytvorili kresby plné farieb. Výtvarné aktivity rozvíjajú kreativitu, tvorivý prístup žiakov k práci. Na vyhodnotení ich čakala sladká odmena, radosť z úspechu a úsmev.
Workshop "WELL-BEING učiteľov"

Workshop "WELL-BEING učiteľov"

V mesiaci apríl si Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS pripravili pre pedagógov z moldavských škôl a okolia poldenný workshop zameraný na tému well-beingu učiteľov s lektorkou Janou Imrovou, ktorá si s nami prezdieľala tipy a triky ako na to, aby sa pedagógovia vo svojom učiteľskom povolaní cítili čo najlepšie.
Stavanie Mája

Stavanie Mája

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – Máj.
Eko deň

Eko deň

V našom meste sa konal pri príležitosti Dňa Zeme (21. 4. 2023) už 2. ročník zábavno-vzdelávacieho podujatia s názvom EKO DEŇ pod záštitou Mestského kultúrneho strediska, do ktorého sa zapojilo aj Multifunkčné centrum pre deti a mládež.
Náš veľký deň

Náš veľký deň

Začína sa s rekonštrukciou starého kina, rozbiehajú sa stavebné práce a my sa už nevieme dočkať na krásne vynovené priestory Multifunkčného centra pre deti a mládež.
Deň Zeme v MŠ Rosnička

Deň Zeme v MŠ Rosnička

Kreatívne a tvorivé podujatie Deň Zeme v materskej škole Rosnička.
Workshop: "Poviem ti, čím žijem"

Workshop: "Poviem ti, čím žijem"

V utorok 4. apríla 2023 sme pokračovali programom EduMo (Moldavské mosty možností) tentokrát workshopom určeným pre pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk na školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Preventívna prednáška

Preventívna prednáška

Keďže pred troma týždňami zasiahla mesto Moldava nad Bodvou epidémia hepatitídy A a postihla aj rodiny niektorých študentov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ČSA 15, dvaja zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice (RÚVZ) viedli prednášky študentom o tomto ochorení. Informovali ich o tom, aké sú príznaky ochorenia, ako dlho trvá inkubačná doba, ako sa ochoreniu vyhnúť, ako sa pred ňou chrániť.