SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Spoznaj svoj región, 4. časť

V mesiaci august sme sa posledný deň športovo-turistického tábora vybrali spoznávať región na západ od Moldavy a našim prvým cieľom bol Gombasek.


Najprv sme si pozreli krásnu Gombaseckú jaskyňu, ktorá je unikátna svojimi tenučkými sintrovými brčkami. Potom sme pokračovali prechádzkou po náučnom chodníku od čiernej vyvieračky, a peknými zákutiami popri potoku sme sa dostali k travertínovému lomu a neskôr aj k bielej vyvieračke. Odtiaľ viedol chodník k pozostatkom Paulínskeho kláštora a ďalej ku kúrii Andrássyovcov, len nedávno pekne zrekonštruovanej. V nej sme si mohli pozrieť zaujímavé exponáty a dozvedieť sa niečo aj o výrobe železa a drevného uhlia. Týmto sa náš program výletu v Gomaseku ešte neskončil a autobusom sme sa presunuli do Rožňavy, kde sme si dali najprv chutný obed. Poobede sme pokračovali interaktívnou prehliadkou v Baníckom múzeu v Rožňave. Mohli sme si pozrieť stroje, ktoré sa kedysi používali pri ťažbe, a tiež mechanizmy, ktorými sa vyťažená ruda prepravovala. Deťom sa páčilo, že sa mohli previezť v baníckom vláčiku a nahliadnuť do bane, aby si vedeli predstaviť, ako sa kedysi v bani pracovalo. V múzeu sme si pozreli ešte expozíciu prírody slovenského krasu s rôznymi nerastmi, vtáčikmi, lesnými zvieratami, a tým sa náš program skončil.
Už nás čakala len cesta domov autobusom a posledný táborový deň bol za nami. Deťom sa program páčil, navštívili sme veľa zaujímavých a krásnych miest, a odniesli si aj množstvo nových informácií. Už čoskoro sa na Vás tešíme pri ďalších poznávacích výletoch nášho regiónu.