SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

"ČÁRY - MÁRY" - grafomotorické hry pre školákov

Ešte v septembri sme sa na začiatku školského roka venovali v spolupráci s pracovníkmi Komunitným centrom rozvíjaniu grafomotorických zručností u detí.


Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku je počas vývinu každého dieťaťa veľmi dôležité. Aktivity na podporu grafomotorických zručností rozvíjajú predstavivosť detí a motivujú ich k písaniu a kresleniu. Pri týchto tematických aktivitách sa deti zdokonaľovali a spoločne sa pri hravých úlohách aj zabavili.