SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Šport pre všetkých

Hlavným cieľom aktivity je zabezpečiť športové a pohybové aktivity pre deti a mládež bez ohľadu na ich národnosť a taktiež priblížiť deti z minority k deťom z majority.

Táto aktivita zahŕňa 3 typy podujatí:
   - Letný športový tábor:
     4 - 5-dňový denný tábor zahŕňajúci športové a turistické aktivity (Moldava nad Bodvou a Medzev) 

   - Diskusie a stretnutia so známymi športovcami a športovkyňami:
     rôzne podujatia ohľadom športovej výchovy, histórie športu  

   - „Beh víťazstva“ - organizuje mesto Medzev
 
   - Športová olympiáda mládeže v údolí Bodvy:
     športové disciplíny: volejbal, vybíjaná, minifutbal, atletika, atď.
     Garantom aktivity je MŠK v Moldave nad Bodvou.