SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Umenie a tradície bez bariér

Hlavným cieľom aktivity je zachovanie tradícií menšín žijúcich v údolí Bodvy a odovzdať ich mladším generáciám.

Aktivita je rozdelená do 3 častí:

- Spoznaj svoj región- jedná sa o kreatívne remeselnícke dielne a autobusové výlety organizované za účelom spoznania kultúrnych a prírodných pamiatok v regióne.

- Medzikultúrne podujatia- semináre, tréningy a výmena skúseností s maďarskými obcami Bódvaszilas, Szendrő a Szögliget

- Prezentácia mimoriadnych kultúrnych a umeleckých skupín
     - podujatia, ktorých cieľom je priblížiť občanom aktivity menšinových umeleckých skupín (divadelného súboru ROMANO SUNO a speváckeho zboru Savorenge z Moldavy nad Bodvou, divadelného súboru zo ZŠ v Medzeve, rómske tanečné workshopy, atď.)