SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Športový viacboj všestrannosti (ZŠ)
14.-15.11.2023
Športový viacboj všestrannosti (MŠ)
22.11.2023

Preventívna prednáška o hygiene rúk

V mesiaci január sme pokračovali v spolupráci s BAFF SA o.z. v sérii preventívnych prednášok zameraných na hygienu rúk a starostlivosť o svoje zdravie, nakoľko v dnešnej dobe ohrozenia vírusmi je téma správnej hygieny rúk vždy aktuálna a dôležitá.
Preventívna prednáška o hygiene rúk
Zimné tvorivé dielne

Zimné tvorivé dielne

Každý rok očakávame, že Perinbaba rozpára svoju našuchorenú perinu, a že sa celá krajina ponorí do bieleho ticha. Márne sme zatiaľ čakali, Perinbabka na nás akosi pozabudla. Napriek tomu sme si dňa 12. januára 2023 zorganizovali v spolupráci s Komunitným centrom „Zimné tvorivé dielne“.
Výsledky výtvarnej súťaže "Svet očami detí"

Výsledky výtvarnej súťaže "Svet očami detí"

Multifunkčné centrum pre deti a mládež zorganizovalo v mesiaci december pre deti z materských, základných, stredných, špeciálnych škôl a osemročného gymnázia výtvarnú súťaž na tému „Svet očami detí“ pri príležitosti Medzinárodného dňa Tolerancie.
Veľmi nás potešilo, že do súťaže sa zapojilo 14 subjektov, ktoré nám doručili dovedna 110 výtvarných prác.
Doučovanie detí

Doučovanie detí

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s BAFF SA o.z. v snahe pomôcť deťom prekonávať prekážky súvisiace s dosahovaním lepších výsledkov v škole, začalo s doučovaním detí v menších skupinkách, aby sa im tak vzdelanie mohlo stať cestou k úspechu.
Vystúpenie speváckeho zboru Savorenge

Vystúpenie speváckeho zboru Savorenge

Spevácky zbor Savorenge Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou pod vedením Eriky Vitéz Király a Otta Horvátha po vyše troch rokoch opäť vystúpil so svojim vianočným programom ako hosť Adventného koncertu Základnej umeleckej školy.
Vystúpenie detských folklórnych súborov na Vianočnom programe

Vystúpenie detských folklórnych súborov na Vianočnom programe

Spoločné vystúpenie našich detských folklórnych súborov Čučoriedky a Modranka počas Vianočného programu pri Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou zohrialo pekným slovom, koledami a vinšami, aj napriek zimnému počasiu rodičov, starých rodičov a všetkých divákov, ktorí zavítali na vianočné trhy.
Decembrové stretnutie členov MMP

Decembrové stretnutie členov MMP

V decembri mal neformálne stretnutie aj náš novovzniknutý mládežnícky parlament.
1. zasadnutie mládežníckeho parlamentu

1. zasadnutie mládežníckeho parlamentu

Dňa 30. novembra 2022 sa uskutočnilo 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Moldava nad Bodvou v Mestskom kultúrnom stredisku.
Výtvarná súťaž "Svet očami detí"

Výtvarná súťaž "Svet očami detí"

Multifunkčné centrum pre deti a mládež zorganizovalo v uplynulých dňoch pre deti z materských, základných, stredných, špeciálnych škôl a osemročného gymnázia výtvarnú súťaž na tému „Svet očami detí" pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie.
Pečiem, pečieš, pečieme... vianočné perníčky

Pečiem, pečieš, pečieme... vianočné perníčky

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov v spolupráci s pracovníčkami Komunitného centra.