SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Učenie nielen v škole

Hlavným cieľom tejto aktivity je podpora rómskych detí, aby boli úspešnejšie v škole, pomoc pri znižovaní počtu predčasne ukončenej školskej dochádzky a pri zvyšovaní motivácie učiť sa.

Aktivita zahŕňa nasledujúce tri typy programov:

- Škola iným spôsobom- doučovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     - letné školy a integrované edukačné programy

- Učenie hrou - rôzne druhy vedomostných kvízov a súťaží, zorganizované pri príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní

- Neformálne vzdelávanie-  aktivita zahŕňa rôzne typy školení a kurzov pre študentov a zároveň aj dospelých
  (Komunitné centrum MnB, ZŠ, Multifunkčné centrum MnB, BAFF SA)