SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Pečiem, pečieš, pečieme... vianočné perníčky

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov v spolupráci s pracovníčkami Komunitného centra.
Pečiem, pečieš, pečieme... vianočné perníčky
Workshop: "Aby všetky deti rozumeli"

Workshop: "Aby všetky deti rozumeli"

Povinné predprimárne vzdelávanie prinieslo so sebou okrem iného aj nové otázniky týkajúce sa vzdelávania národnostných menších. Do materských a základných škôl prichádzajú deti z národnostne zmiešaného územia a marginalizovaných komunít, kde sa nehovorí slovensky. Ak chceme, aby sa tieto deti vzdelávali v slovenskom jazyku, porozumeli mu a dosahovali rovnaké výsledky v škole ako slovenské deti, mali by sme im pomôcť a ponúknuť im vhodné edukačné materiály na rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.
Advent pod Turnianskym hradom

Advent pod Turnianskym hradom

Naše malé čučoriedky potešili svojim vystúpením všetkých, ktorí v nedeľu 27. novembra 2022 zavítali na adventné podujatie, ktoré organizoval Penzión Réva.
Preventívna prednáška ohľadom starostlivosti o zdravie a hygieny rúk

Preventívna prednáška ohľadom starostlivosti o zdravie a hygieny rúk

Dnes sme v spolupráci s BAFF SA o.z. pokračovali v sérii preventívnych prednášok na tému starostlivosti o zdravie a hygienu rúk.
Ponožkový október

Ponožkový október

"To chce klid a nohy v teple." (Švejk)
Ponožky, ponožky a ešte viac ponožiek!
Zmyslom tejto aktivity, ktorá trvala do konca októbra, bolo pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.
Jesenné tvorivé dielne

Jesenné tvorivé dielne

Jesenné obdobie ponúka množstvo príležitostí na tvorenie z rôznych jesenných prírodnín. Koncom októbra sme si s deťmi v Komunitnom centre vyrobili halloweenske masky – tekvice.
Jesenné tvorivé dielne - Pani Jeseň

Jesenné tvorivé dielne - Pani Jeseň

Čarovné obdobie jesene plné farieb a dozrievajúcich plodov nám zapĺňa ulice a parky opadaným lístím, ktoré nám pripomína farebné koberce. Práve tieto listy sme sa dnes rozhodli využiť v spolupráci s Komunitným centrom.
Preventívne prednášky - MŠ Veselá zebra

Preventívne prednášky - MŠ Veselá zebra

Správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Práve počas boja s pandémiou COVID-19 bola hygiena rúk jedným zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom.
Preventívne prednášky - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm

Preventívne prednášky - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm

Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení, vrátane COVID-19. Je mimoriadne dôležité, aby hygienu rúk dodržiaval každý, vrátane malých detí.
Mládežnícky parlament mesta Moldava nad Bodvou

Mládežnícky parlament mesta Moldava nad Bodvou

Dňa 24. októbra 2022 sa konalo prvé neformálne stretnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Moldava nad Bodvou, ktorého sa zúčastnili delegovaní zástupcovia moldavských základných škôl ZŠ ČSA, ZŠ Severná, Gymnázium Štefana Moysesa, SOŠ agrotechnická a Základná umelecká škola, ale aj dobrovoľníci, ktorí prejavili záujem urobiť niečo pre seba a svoje okolie.