SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Športový viacboj všestrannosti (ZŠ)
14.-15.11.2023
Športový viacboj všestrannosti (MŠ)
22.11.2023

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy

V rámci projektu Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou sa v dňoch od 20. - 24. júna 2022 konala v našom meste ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE ÚDOLIA BODVY.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy
Prehliadka netradičných zoskupení

Prehliadka netradičných zoskupení

Kto si našiel v piatok 24. júna 2022 poobede čas na stretnutie s kvalitným umením skutočne iste neoľutoval. Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou pripravila umeleckú lahôdku pre moldavské publikum.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 5. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 5. deň

Posledný deň olympiády 24. júna 2022 boli na programe vzájomné futbalové zápasy mladších a starších žiakov. Stretli sa v nich futbalisti z piatich škôl Moldavy nad Bodvou a okolia. Nechýbali krásne momenty, ale hlavne vzájomný rešpekt a hra v duchu fair-play.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 4. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 4. deň

4. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 23. júna 2022
Radostná Karička Parchovianska

Radostná Karička Parchovianska

Náš detský folklórny súbor prvýkrát verejne vystúpil na Hlavnej ulici v Košiciach, aby sa tak s inými folklórnymi súbormi pokúsil o slovenský rekord v tanci Radostnej Karičky Parchovianskej.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 3. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 3. deň

3. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 22. júna 2022
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 2. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 2. deň

2. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 21. júna 2022
Moldavský maľovaný chodníček

Moldavský maľovaný chodníček

Dňa 20. júna 2022 sme v rámci Moldavského festivalu kultúry a športu zorganizovali aktivitu "Moldavský maľovaný chodníček" pre deti z moldavských materských škôl a Budulova.
Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 1. deň

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 1. deň

1. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 20. júna 2022
Romaňi čercheň

Romaňi čercheň

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si pracovníci Komunitného centra v Moldave nad Bodvou v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež a terénnymi sociálnymi pracovníčkami pripravili pre deti súťaž pod názvom ROMAŇI ČERCHEŇ.