SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Skákacia škôlka – skrášľovanie prostredia

Keďže nás v mesiaci september slniečko ešte zohrievalo svojimi teplými lúčmi, mohli sme si s deťmi v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra užiť čas strávený detskými hrami vonku.


Jednou z nich bola aj skákacia škôlka, ktorej nákres sa obnovil novým náterom aj s ďalšími motívmi pred budovou Komunitného centra. Deti sa aktívne spolupodieľali na skrášľovaní prostredia, a napokon si mohli spoločne zaskákať. Precvičili si pri tom svoju obratnosť, koordináciu, postupnosť čísel, ale aj presnosť pri hádzaní.