SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Menšie rozdiely = väčšie šance

Hlavným cieľom tejto aktivity je poskytnutie dôležitých, praktických rád a informácií cieľovým skupinám s cieľom podporiť ich začlenenie do majoritnej časti spoločnosti.

Aktivita zahŕňa nasledujúce 2 typy podujatí:

- Chcem žiť tak aby som mal budúcnosť
   - rôzne typy preventívnych prednášok a diskusií s odborníkmi - ochrana detí a mládeže pred šikanovaním, rôzne druhy závislostí
   (Komunitné centrum MnB, ZŠ, Multifunkčné centrum MnB, BAFF SA)

- Podujatia pre deti a ich rodičov
   - pomôžu mladým rodičom zmierniť problémy súvisiace s rodičovstvom a zároveň podporia úroveň komunikácie medzi školami/škôlkami a rodičmi.
   - cirkevno-duchovné podujatia a modlitebné dni  
   Garantom aktivity je KC v MnB a Cirkevná Spojená Škola.