SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Kontakt

Mgr. Sylvia Strámová
Riaditeľka multifunkčného centra pre deti a mládež

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2
045 01 Moldava nad Bodvou

Tel.: +421 917 677 128
e-mail: stramova.sylvia@moldava.sk 
           mc.moldava@gmail.com