SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Výtvarná súťaž: „Z rozprávky do rozprávky“

Žiaci sa vnorili do sveta fantázie, kreativity a vytvorili kresby plné farieb. Výtvarné aktivity rozvíjajú kreativitu, tvorivý prístup žiakov k práci. Na vyhodnotení ich čakala sladká odmena, radosť z úspechu a úsmev.


Ešte v mesiaci apríl bola v spolupráci s partnerom projektu BAFF SA o.z. vyhlásená zážitková výtvarná súťaž pre deti ZŠ Drienovec pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.