SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Workshop "WELL-BEING učiteľov"

V mesiaci apríl si Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov KE a KS pripravili pre pedagógov z moldavských škôl a okolia poldenný workshop zameraný na tému well-beingu učiteľov s lektorkou Janou Imrovou, ktorá si s nami prezdieľala tipy a triky ako na to, aby sa pedagógovia vo svojom učiteľskom povolaní cítili čo najlepšie.


Super popoludnie, skvelá atmosféra, inšpirácie, nové známosti, sieťovanie učiteľov.
Vďaka lektorke Jane Imrovej v spolupráci so Sisou Mihaličovou a všetkým zúčastneným.