SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 4. deň

Do tohtoročnej športovej olympiády sme v rámci športových disciplín zaradili dňa 23. 5. 2023 aj prehadzovanú – jednoduchú volejbalovú prípravnú hru. Deti sa pri nej viac zapájajú do hry a sú vo väčšom kontakte s loptou. Hra zahŕňa prvky, ktoré rozvíjajú žiakov aj do iných športov, ako je volejbal – koordinačné schopnosti, postreh, výbušnosť horných a dolných končatín, priestorová orientácia a podobne.


Do súťaže sa zapojili 3 družstvá - 3. a 4.ročník ZŠ ČSA 15, a 3. ročník ZŠ Severná 21.
Počas spoločne stráveného dopoludnia v priateľskej športovej atmosfére získali 1. miesto žiaci 4. ročníka ZŠ ČSA 15, na 2.mieste sa umiestnilo družstvo žiakov 3. ročníka ZŠ ČSA 15 a 3. miesto patrilo žiakom 3. ročníka ZŠ Severná.
Všetkým srdečne blahoželáme, pretože ako sa aj hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Ďakujeme vedeniu ZŠ Severná za poskytnutie priestorov telocvične a Mestskému športovému klubu pri organizačnom zabezpečení súťaže.