SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 3. deň

Medzi ďalšie športové disciplíny sme počas tohtoročnej športovej olympiády zaradili aj volejbal mix II. stupňa.


Na turnaji si zmerali sily žiaci zo ZŠ ČSA 15 a ZŠ Severná 21. Obe družstvá zložené z 3 chlapcov a min. 3 dievčat preukázali vysokú športovú úroveň a plné nasadenie do hry.
Po veľmi vyrovnaných zápasoch sa podarilo víťazný set vybojovať družstvu ZŠ Severná. Družstvo ZŠ ČSA sa umiestnilo na 2. mieste.
Šport je veľmi dôležitý v dnešnej dobe aj pre našu mládež, podporuje dobrý psychický stav, celkovú kondíciu aj koncentráciu. Je jednou z aktivít, ktoré nás spájajú, a preto ďakujeme všetkým volejbalistom a volejbalistkám za účasť na tomto turnaji v duchu fair - play.
Ďakujeme za rozhodcovstvo pedagógom Mrg. Ľubošovi Kötelešovi a Mgr. Radoslavovi Servilovi, ďalej aj vedeniu ZŠ Severná za poskytnutie priestorov telocvične školy.