SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Preventívna prednáška o hygiene rúk

V mesiaci január sme pokračovali v spolupráci s BAFF SA o.z. v sérii preventívnych prednášok zameraných na hygienu rúk a starostlivosť o svoje zdravie, nakoľko v dnešnej dobe ohrozenia vírusmi je téma správnej hygieny rúk vždy aktuálna a dôležitá.


Tentokrát sme navštívili žiakov Spojenej školy v Moldave nad Bodvou, ktorí si s levíkom Ferkom zopakovali správnu techniku umývania rúk. Okrem toho mu zodpovedali aj na jeho otázky, ako sa máme správne stravovať, dbať o čistotu svojho tela, aby sme neboli chorí.