SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Workshop: "Poviem ti, čím žijem"

V utorok 4. apríla 2023 sme pokračovali programom EduMo (Moldavské mosty možností) tentokrát workshopom určeným pre pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk na školách s vyučovacím jazykom maďarským.


Lektorkou bola Katarína Pivníková - učiteľka s dlhoročnou praxou na školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá v súčasnosti učí na Spojenej škole RKC M. Tompu v Rimavskej Sobote, kde vedie žiakov od 5. ročníka až po maturantov.
Na svojich vzdelávaniach sa zameriava na možnosti efektívneho rozvíjania komunikačných zručnosti žiakov maďarskej národnosti zdieľaním svojich skúsenosti dobrej praxe medzi pedagógmi iných škôl.
Na stretnutí sme sa dotkli námetov možnosti komunikácie cez témy globálneho vzdelávania, mnohých zaujala aj praktická ukážka umelej inteligencia na hodinách konverzácie. V neposlednom rade sme si vyskúšali aj konkrétne aktivity z hodín, a diskutovali sme o nastavení primeraných výziev u žiakov.
Ďakujeme Katarína Pivníková, že si nás obohatila novými inšpiráciami a mnohými námetmi, ako pracovať so žiakmi na hodinách slovenského jazyka s dôrazom na komunikáciu nenásilne prepojenú s gramatikou.
Teší nás účasť pedagógov z Moldavy nad Bodvou a okolia, ale aj z Košíc.